Rekrutacja 2019

symbol terminarza

Poniżej znajdują się informacje rekrutacyjne dla Uczniów Szkoły Podstawowej !

 

Drogi Gimnazjalisto !


Rekrutacja do X Liceum Ogólnokształcącego oraz Państwowych Szkół Budownictwa trwa do 25 czerwca!

Link do rekrutacji.

Poniżej zamieszczamy listę obowiązujących terminów dotyczących postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/20 – dokonujemy tego zgodnie z Postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych i klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia.

W poniższej tabelce znajdziesz wszystkie niezbędne informacje.


W załączniku dostępna jest cała treść Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty (Nr OA-OR.110.1.5.2019 z dnia 28 stycznia 2019r.) oraz Regulamin rekrutacji do PSB na przyszły rok szkolny.

Warto zobaczyć wizytówkę szkoły, uwagi o klasie architektonicznej, uwagi o klasie mundurowej, stronę klasy architektoniczno-projektowej oraz facebooka tej klasy.

 

 Termin Działanie
 od 13 maja
 do 25 czerwca

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.

 od 21 czerwca
 do 25 czerwca
Dostarczanie do szkoły świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.
 16 lipca Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.
 od 16 lipca
 do 24 lipca
Potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wyników egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone wcześniej.
 25 lipca Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 od 26 lipca
 do 30 lipca
Składanie - przez kandydatów nieprzyjętych do wybranych szkół – oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami. 

 30 sierpnia

Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły w naborze uzupełniającym.

 

 Załączniki:

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.5.2019 z dnia 28 stycznia 2018 r.

Załącznik nr 1 do Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.5.2019 z dnia 28 stycznia 2018 r.

Regulamin rekrutacji uczniów do Państwowych Szkół Budownictwa oraz X Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu na rok szkolny 2019/20 - GIMNAZJALISTA.

Informacje Śląskiego Kuratora Oświaty dotyczące rekrutacji.

 

 


 

 

 

Drogi Uczniu Szkoły Podstawowej !


Rekrutacja do X Liceum Ogólnokształcącego oraz Państwowych Szkół Budownictwa trwa do 25 czerwca!

 

Link do rekrutacji.

Poniżej zamieszczamy listę obowiązujących terminów dotyczących postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/20 – dokonujemy tego zgodnie z Postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia.

W poniższej tabelce znajdziesz wszystkie niezbędne informacje.


W załączniku dostępna jest cała treść Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty (Nr OA-OR.110.1.6.2019 z dnia 28 stycznia 2019r.) oraz Regulamin rekrutacji do PSB na przyszły rok szkolny.

 

 Termin Działanie
 od 13 maja
 do 25 czerwca

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.

 od 21 czerwca
 do 25 czerwca
Dostarczanie do szkoły świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.
 16 lipca Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.
 od 16 lipca
 do 24 lipca
Potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wyników egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone wcześniej.
 25 lipca Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 od 26 lipca
 do 30 lipca
Składanie - przez kandydatów nieprzyjętych do wybranych szkół – oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami. 

 30 sierpnia

Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły w naborze uzupełniającym.

 

Załączniki:

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.6.2019 z dnia 28 stycznia 2018 r.

Załącznik nr 1 do Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.6.2019 z dnia 28 stycznia 2018 r.

Regulamin rekrutacji uczniów do Państwowych Szkół Budownictwa oraz X Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu na rok szkolny 2019/20 - ÓSMOKLASISTA.

Informacje Śląskiego Kuratora Oświaty dotyczące rekrutacji.

Warto zobaczyć wizytówkę szkoły, uwagi o klasie architektonicznej, uwagi o klasie mundurowej, stronę klasy architektoniczno-projektowej oraz facebooka tej klasy.

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl