Zarządzenie z 8.10.2020

ZARZĄDZENIE NR 12

Dyrektora Państwowych Szkół Budownictwa – Zespołu Szkół
z dnia 8 października 2020
dotyczy: uzupełnienia procedur Covid-19
 

W związku z rosnącą liczbą zachorowań, dyrektor Szkoły zarządza:

  1. ZAKAZ przychodzenia do szkoły z objawami infekcji górnych dróg oddechowych (dotyczy uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły).
  2.  NAKAZ noszenia osłon ust i nosa w przestrzeniach wspólnych szkoły przez pracowników, nauczycieli i uczniów;
  3.  OBOWIĄZEK informowania dyrektora szkoły o wszelkich zgłoszeniach rodziców i uczniów o zachorowaniach na Covid 19 i pobycie na kwarantannie.
  4.  OBOWIĄZEK realizacji lekcji on line dla uczniów przebywających na kwarantannie (zdrowych).
  5.  REKOMENDACJA osłaniania twarzy przez nauczycieli w trakcie lekcji oraz zakładania maseczki przez ucznia, do którego podchodzi nauczyciel.
  6.  OGRANICZENIE zajęć dodatkowych, w trakcie których przebywają uczniowie z różnych klas.
  7.  OBOWIĄZEK przyjmowania informacji dyrektora szkoły (np. o kwarantannie urzędowej) jako wiążącej, do momentu potwierdzenia przez Sanepid.

Realizacja zarządzenia wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.

Dyrektor Szkoły.

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl