kontakt PSB-ZS

PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA - ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. Powstańców Śląskich w BYTOMIU

ul. Powstańców Śląskich 10
41-902 Bytom

ANNA HYLA - dyrektor szkoły  

telefon 032 / 281-97-02 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

 
 

 JAGODA MAŁEK - zastępca dyrektora  

 

 

SEKRETARIAT:


 Irena Piątek 

...

oraz Danuta Żyśko

 

telefon i fax: 032 / 281-33-63 oraz 032 / 281-97-02
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
witryna:
www.psb.bytom.pl

 

Nr konta Rady Rodziców Państwowych Szkół Budownictwa - Zespołu Szkół w Bytomiu:
PKO BP S.A. o/Bytom 79 1020 2368 0000 2402 0021 7968

 

W skład Państwowych Szkół Budownictwa - Zespołu Szkół wchodzą:
X Liceum Ogólnokształcące, Technikum nr 2, Branżowa Szkoła nr 2

 

 

 

PSB na mapie

 

Krótka wizytówka PSB-ZS

PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA - ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. Powstańców Śląskich w BYTOMIU,
ul. Powstańców Śląskich 10, Bytom

W skład PSB - ZS wchodzą:
X Liceum Ogólnokształcące, Technikum nr 2, Branżowa Szkoła nr 2

 

uczniowie PSBINFORMACJE O TYPACH SZKÓŁ W PAŃSTWOWYCH SZKOŁACH BUDOWNICTWA -  ZESPOLE SZKÓŁ

 

 

X Liceum Ogólnokształcące -klasa architektoniczno-projektowa,facebook

 Swoim doświadczeniem i pomysłowością wspiera Przemo Łukasik - jeden z najbardziej znanych i oryginalnych śląskich architektów, absolwent naszej Szkoły!, współzałożyciel medusagroup.

Klasa realizuje program nauczania liceum ogólnokształcącego wzbogacony o przedmioty kierunkowe: zarys historii architektury, rysunek architektoniczny (odręczny oraz w programach AutoCAD i CorelDraw).

Języki obce: angielski, niemiecki.

X Liceum Ogólnokształcące - architektoniczne - klasa zwykła i niezwykła - czytaj więcej.

 

 

X Liceum Ogólnokształcące -klasa mundurowa

Klasa jest oddziałem Liceum Ogólnokształcącego - nauka w klasie mundurowej kończy się egzaminem maturalnym. Dodatkowo w całym cyklu nauczania wprowadzony jest przedmiot przysposobienie do prac w służbach mundurowych. Każdy z uczniów przechodzi przeszkolenie w zakresie „przysposobienia wojskowego”, poligonu i zajęciach rozwijających umiejętności technik interwencyjnych. Naukę przedmiotu prowadzą zawodowi oficerowie.

Celem powstania tej klasy jest przygotowanie uczniów do podjęcia pracy w każdym rodzaju służb mundurowych, czy to w Wojsku Polskim, czy też w Policji Państwowej, Straży Pożarnej lub w każdym innym rodzaju służb.

Patronat nad klasa sprawuje 1 Śląska Brygada Rakietowa Obrony Przeciwlotniczej Kraju, która znajduje się po sąsiedzku, za murem Państwowych Szkół Budownictwa. Oprócz tego szkoła współpracuje z Policją Państwową i innymi lokalnymi służbami mundurowymi.
Uczniowie noszą mundur polowy Wojska Polskiego (pozwolenie na noszenie tego munduru jest poświadczone odpowiednim dokumentem uzupełniającym szkolną legitymację).

Do klasy trafiają osoby, które swoją edukację ponadgimnazjalną chcą zrealizować w nietradycyjny i niekonwencjonalny sposób, pełen przygód i przeżyć, które jednocześnie stanowią solidne przygotowanie do podjęcia starań o pracę w służbach mundurowych.
To klasa dla młodych ludzi, którzy chcą sprawdzić sami siebie.

Języki obce: angielski, niemiecki.

 Więcej o klasie możesz przeczytać tutaj ...

 

 

Technikum  nr 2

Technikum kształci ucznia w zakresie ogólnym i zawodowym. Absolwent technikum uzyskuje świadectwo ukończenia, potwierdzające wykształcenie średnie oraz, po złożeniu stosownych egzaminów państwowych , świadectwo dojrzałości (matura) i tytuł technika w danym zawodzie. Po zakończeniu nauki można podjąć pracę lub kontynuować naukę na uczelniach wyższych.

 

Technikum  nr 2 kształci w zawodach:

 • technik budownictwa

specyfika kształcenia zawodowego: podstawy projektowania; konstrukcje budowlane;  eksploatacja obiektów budowlanych;

języki obce: angielski, niemiecki.

absolwent szkoły może: kontynuować naukę na uczelniach wyższych technicznych, szkołach policealnych lub podjąć pracę w firmach budowlanych, biurach projektowo- budowlanych, w produkcji i dystrybucji materiałów budowlanych, laboratoriach materiałów budowlanych oraz administracji (wydziały architektury miast i gmin).

 • technik robót wykończeniowych w budownictwie nowość!

 

specyfika kształcenia zawodowego: wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych; organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych.

 

języki obce: angielski, niemiecki.

absolwent szkoły może: kontynuować naukę na uczelniach wyższych technicznych, szkołach policealnych lub podjąć pracę w w firmach budowlanych, biurach projektowych, gdzie będzie odpowiedzialny za wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych, organizowanie, koordynację i kontrolę robót wykończeniowych.

 • technik architektury krajobrazu

specyfika kształcenia zawodowego: rośliny ozdobne, ochrona i kształtowanie środowiska, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, projektowanie;

języki obce: angielski, niemiecki.

absolwent szkoły może: kontynuować naukę na uczelniach wyższych technicznych, szkołach policealnych lub podjąć pracę w biurach projektowych oraz podjąć pracę w pracowniach projektowo architektonicznych, firmach zakładających i pielęgnujących ogrody, studiach florystycznych, ogrodach botanicznych.

Studium architektury krajobrazu jest nowo utworzoną szkołą odpowiadającą rosnącemu zapotrzebowaniu na fachowców projektantów w dziedzinie organizacji i porządkowania otoczenia człowieka. Działalność ta jest szczególnie pożądana i potrzebna na terenach o wysokim stopniu industrializacji i urbanizacji lub dotkniętych degradacją poprzemyslową. Wykształcenie w tym kierunku daje możliwości znalezienia atrakcyjnej pracy w kraju i zagranicą. W trakcie nauki uczniowie Szkoły zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne w szerokim zakresie prac związanych z wszelkiego rodzaju twórczymi ingerencjami w otoczenie, środowisko, krajobraz. Projektowanie krajobrazu rozumiane jest tu jako działanie kreujące i porządkujące otoczenie w skali mikro i makro.
Zajęcia realizowane w Szkole w większości mają charakter zadań praktycznych i ćwiczeń projektowych Wykładane przedmioty to podstawy architektury krajobrazu, rośliny ozdobne, pracownia architektury krajobrazu, projektowanie graficzne, mała architektura, rysunek odręczny. Szkoła przygotowuje słuchaczy do pracy w firmach zajmujących się projektowaniem przekształcaniem krajobrazu oraz pielęgnacją i utrzymaniem terenów zielonych a także do samodzielnej działalności w tych dziedzinach.
W trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe. Szkoła dysponuje bardzo dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną oraz Kadrą o wysokich kwalifikacjach

Szkoła jest państwową publiczną szkołą dzienną nauka jest bezpłatna.


Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 

Nauka w szkole branżowej przygotowuje ucznia teoretycznie i praktycznie (trzy dni nauki, dwa dni zajęć praktycznych w tygodniu). Absolwent szkoły branżowej uzyskuje świadectwo ukończenia, potwierdzające wykształcenie zawodowe oraz, po złożeniu egzaminu państwowego, tytuł pracownika wykwalifikowanego. Na początku nauki każdy uczeń przechodzi  lekarskie badania specjalistyczne, potwierdzające przydatność do zawodu (formalności i opłaty ponosi szkoła). Zajęcia praktyczne odbywają się w Centrum Kształcenia Praktycznego, którego warsztaty znajdują się na terenie szkoły lub w zakładach produkcyjnych i usługowych współpracujących ze szkołą. Wszelkie formalności związane z zajęciami praktycznymi załatwiane są w szkole.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

kształci w zawodzie Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

 

 

 

SZKOŁA POSIADA ZAPLECZE SKŁADAJĄCE SIĘ Z:
- gabinetu Pedagoga i Psychologa Szkolnego, zapewniającego możliwość uzyskania pomocy w rozwiązywaniu problemów (nie tylko szkolnych),
- gabinetu lekarskiego zapewniającego opiekę medyczną,
- Szkolnego Ośrodka Biblioteczno-Informacyjnego, umożliwiającego korzystanie z bogatego księgozbioru i doskonalenie technologii informacyjnej,
- trzech pracowni komputerowych z dostępem do Internetu,
- dwóch sal gimnastycznych - sala do ćwiczeń gimnastycznych, sala do gier zespołowych
- siłowni.

 

 

IMPREZY W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO:
- Szkolne Igrzyska Lekkoatletyczne (stadion Polonii Bytom),
- Mistrzostwa Szkoły w Siatkówce, Pływaniu, Piłce Nożnej, Tenisie Stołowym, Wieloboju Gimnastycznym,
- Szkolne Konkursy i Olimpiady: Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, matematyczne, ortograficzne, języków obcych.

 

 


WYBRANE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
- Szkolona Orkiestra Dęta,
- Koło Matematyczne,
- Koło Entuzjastów Budownictwa,
- Szkolny Klub Sportowy,
- Koło Plastyczno Architektoniczne,
- Koło Modelarskie,
- Szkolne Koło LOP.

 

 

 

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA PSB

- Wielka Nagroda Prezydenta Izby Budownictwa w Katowicach w latach 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 , 2007 i 2008r.

- 127 miejsce w kraju i 13 w województwie śląskim w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, organizowanym przez miesięcznik "Perspektywy" i dziennik "Rzeczpospolita" w 2008r.

- 30 laureatów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych - drużynowo II miejsce w kraju.

- laureat Olimpiady Matematycznej (jeden z trzech w historii Bytomia),

- wyróżnienia w Śląskim Konkursie Matematycznym w ostatnim roku szkolnym oraz sukcesy w innych konkursach matematycznych.

- Liczne sukcesy sportowe: mistrzostwo i wicemistrzostwo Bytomia w piłce siatkowej, koszykówce i piłce nożnej w latach 1994-2008; III miejscew Bytomiu dla najbardziej usportowionej szkoły  w Bytomiu, VI miejsce w województwie dla najbardziej usportowionej szkoły w klasyfikacji łącznie ze szkołami i sportowymi.

- Czołowe miejsca w kraju w Turnieju Budowlanym dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

- Nagrody i wyróżnienia za prace plastyczne.

- Nagrody i wyróżnienia dla uczniów kół artystycznych (np. liczne nagrody i wyróżnienia na szczeblu krajowym dla Szkolnej Orkiestry Dętej).

 

 

DNI OTWARTE SZKOŁY:

-INDYWIDUALNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZ. 8:00 - 15:00

-GRUPY ZORGANIZOWANE PO UZGODNIENIU
TELEFONICZNYM Z DWUDNIOWYM WYPRZEDZENIEM

Więcej informacji w menu GIMNAZJALISTA -> dzień otwarty.

Zapraszamy również Rodziców Gimnazjalistów,
każdy odwiedzający szkołę może porozmawiać z dowolną osobą Rady Kierowniczej Szkoły!

Wysoka jakość kształcenia zawodowego ...

O Projekcie

Projekt “Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory” jest realizowany przez Syntea S.A. w partnerstwie z miastami: Bytom i Żory w okresie od 1 września 2018r. do 31 sierpnia 2020r.

Całkowita wartość projektu: 1 617 086,64zł

Kwota dofinansowania projektu: 1 536 232,30zł

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie śląskim:

 • Technikum nr 2 im. Powstańców Śląskich w Bytomiu,

 • Technikum nr 4 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Bytomiu,

 • Zespół Szkół Budowlano – Informatycznych w Żorach,

Czytaj więcej: Wysoka jakość kształcenia zawodowego ... 

Samorząd Uczniowski 2016/2017

Skład Samorządu Uczniowskiego PSB - ZS na rok szkolny 2016/17:

Przewodnicząca:  

MARTYNA PLEWNIA z klasy 1a

Zarząd:     

DARIA PASTERNAK z klasy 4b
MARTYNA KOMINEK z klasy 3a
DOROTA KOPTAS z klasy 3c

Opiekunowie Samorządu  Uczniowskiego:

mgr Aleksandra Bibiela, mgr Sebastian Jarzębak.

Samorząd 2016-17 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

l.p.

TREŚĆ ZAMIERZENIA

TERMIN WYKONANIA

ODPOWIEDZIALNY

SPOSÓB REALIZACJI

1.

Narodowe czytanie powieści Quo vadis

 5 września (poniedziałek)  Wszystkie klasy

Wspólne czytanie fragmentów powieści na 5 godzinie lekcyjnej.

 2.

Dzień Chłopaka

30 września (piątek)

Klasa 2b

Wybór Super Bohatera Budowlanki

3.

Dzień Edukacji Narodowej

13 października (czwartek)

Klasa 4b

Konkurs fotograficzny – Wspomnienia z wakacji

4.

Święto Zmarłych

28 października (poniedziałek)

Klasa 3m

Prace porządkowe na grobach, złożenie wieńców
i kwiatów, zapalenie zniczy.

5.

Festiwal Potworności

28 października (poniedziałek)

Klasa 2c

Maskarada, zabawy halloweenowe

6.

Tydzień życzliwości

21 -25 listopada

Klasa 1a

Wpisy na tablicy, życzliwe gesty

7.

Mikołaj

6 grudnia (wtorek)

Klasa 1bc

Akcja „Mikołaj w szkole” – rozdawanie słodyczy.
Zabawa mikołajkowa dla dzieci pracowników szkoły.

8.

Święta Bożego Narodzenia

22 grudnia (czwartek)

Wszystkie klasy

Konkursy: najciekawszy stroik, najładniej przystrojona klasa, kartki świąteczne dla n-li.

9.

Walentynki

14 lutego (wtorek)

Klasa 3b

Miłosna korespondencja, dedykacje muzyczne.

10.

Dzień Kobiet

8 marca (środa)

Klasa 1m

Upominki, życzenia, karaoke – wspólne śpiewanie w auli.

11.

Dzień Sportu

21 marca (wtorek)

Nauczyciele wychowania fizycznego

Rozgrywki sportowe, FIFA, Mistrzostwa Szkoły w Pływaniu, promocja zdrowego stylu życia 

12.

Pożegnanie maturzystów

28 kwietnia (piątek)

2am, 3b, 3c

Akademia zgodnie z planem zamierzeń, upominki.

13.

Zakończenie roku szkolnego

23 czerwca

3b

Akademia zgodnie z planem zamierzeń, życzenia, kwiaty.

14.

Szkolny Klub Wolontariatu

Cały rok szkolny

Uczniowie należący do Klubu

Zbiórka makulatury, nakrętek itp., akcje na rzecz schroniska dla zwierząt i dzieci z oddziału onkologicznego w Zabrzu, akcja DKMS – rejestracja potencjalnych dawców szpiku.

15.

Dzień bez munduru

Każdy poniedziałek

1m, 2m,3m

 

16.

Gry planszowe

Według osobnego harmonogramu

Chętni uczniowie

 Spotkania z grami planszowymi


 

 

 

 

 

Samorząd Uczniowski 2017/2018

Skład Samorządu Uczniowskiego PSB - ZS:

Przewodnicząca:  

Julia Ochman z klasy 3b

Zarząd:     

Oliwia Kunicka kl.3c

Dominik Zalewski kl.1m

Paulina Wiśniewska kl.1c

Ewelina Kochanek kl.2m

Opiekunowie Samorządu  Uczniowskiego:

mgr Aleksandra Paczkowska, mgr Sebastian Jarzębak, mgr. Sylwia Czekaj.

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

l.p.

TREŚĆ ZAMIERZENIA

TERMIN WYKONANIA

ODPOWIEDZIALNY

SPOSÓB REALIZACJI

1.

Narodowe czytanie powieści Quo vadis

 5 września (poniedziałek)  Wszystkie klasy

Wspólne czytanie fragmentów powieści na 5 godzinie lekcyjnej.

 2.

Dzień Chłopaka

30 września (piątek)

Klasa 2b

Wybór Super Bohatera Budowlanki

3.

Dzień Edukacji Narodowej

13 października (czwartek)

Klasa 4b

Konkurs fotograficzny – Wspomnienia z wakacji

4.

Święto Zmarłych

28 października (poniedziałek)

Klasa 3m

Prace porządkowe na grobach, złożenie wieńców
i kwiatów, zapalenie zniczy.

5.

Festiwal Potworności

28 października (poniedziałek)

Klasa 2c

Maskarada, zabawy halloweenowe

6.

Tydzień życzliwości

21 -25 listopada

Klasa 1a

Wpisy na tablicy, życzliwe gesty

7.

Mikołaj

6 grudnia (wtorek)

Klasa 1bc

Akcja „Mikołaj w szkole” – rozdawanie słodyczy.
Zabawa mikołajkowa dla dzieci pracowników szkoły.

8.

Święta Bożego Narodzenia

22 grudnia (czwartek)

Wszystkie klasy

Konkursy: najciekawszy stroik, najładniej przystrojona klasa, kartki świąteczne dla n-li.

9.

Walentynki

14 lutego (wtorek)

Klasa 3b

Miłosna korespondencja, dedykacje muzyczne.

10.

Dzień Kobiet

8 marca (środa)

Klasa 1m

Upominki, życzenia, karaoke – wspólne śpiewanie w auli.

11.

Dzień Sportu

21 marca (wtorek)

Nauczyciele wychowania fizycznego

Rozgrywki sportowe, FIFA, Mistrzostwa Szkoły w Pływaniu, promocja zdrowego stylu życia 

12.

Pożegnanie maturzystów

28 kwietnia (piątek)

2am, 3b, 3c

Akademia zgodnie z planem zamierzeń, upominki.

13.

Zakończenie roku szkolnego

23 czerwca

3b

Akademia zgodnie z planem zamierzeń, życzenia, kwiaty.

14.

Szkolny Klub Wolontariatu

Cały rok szkolny

Uczniowie należący do Klubu

Zbiórka makulatury, nakrętek itp., akcje na rzecz schroniska dla zwierząt i dzieci z oddziału onkologicznego w Zabrzu, akcja DKMS – rejestracja potencjalnych dawców szpiku.

15.

Dzień bez munduru

Każdy poniedziałek

1m, 2m,3m

 

16.

Gry planszowe

Według osobnego harmonogramu

Chętni uczniowie

 Spotkania z grami planszowymi


 

 

 

 

 

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2013/2014

 

 

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014:

 

Przewodnicząca:  DOMINIKA DERDA z klasy 2a/m

Z-cy: Milena Koszelińska z klasy 1c

          Krzysztof Kardas z klasy 1b

Mediator d/s uczniowskich: Błażej Haida z klasy 2c

               

 

Opiekunowie Samorządu    

Uczniowskiego:

Aleksandra Bibiela, Sebastian Jarzębak.

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014

 

l.p.

TREŚĆ ZAMIERZENIA

TERMIN WYKONANIA

ODPOWIEDZIALNY

SPOSÓB REALIZACJI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

„Szczęśliwy Dzień”

cały rok szk.

Dominika Pietraga, Justyna Zachacz, Milena Koszelińska

Losowanie

2.

 

Dzień Chłopaka

 

30 września (poniedziałek)

Klasa 2b

Upominki, życzenia, rozgrywki międzyklasowe, wybór najsympatyczniejszego chłopaka PSB.

3.

Dzień Edukacji Narodowej

11 października (piątek)

Klasa 2c

Kartki, upominki. Konkurs –rymowanki o Budowlance

4.

Święto Zmarłych

31 października

Klasa 4bd

Prace porządkowe na grobach, złożenie wieńców
i kwiatów, zapalenie zniczy.

5.

Halloween

31 października

(czwartek)

Klasa 1c

Wróżby, maskarada, zabawy halloweenowe

6.

Andrzejki

 

29 listopada

(piątek)

 

Klasa 1b

Zabawa Andrzejkowa

7.

Mikołaj

6 grudnia

Klasa 2a/m + 3b

Zabawa mikołajkowa dla dzieci pracowników szkoły.

8.

Mikołaj

6 grudnia

Klasa 2a/m +3b

Akcja „Mikołaj w szkole” – rozdawanie słodyczy.

9.

Święta Bożego Narodzenia

20 grudnia

Klasa 1a

Konkursy: najciekawszy stroik, najładniej przystrojona klasa, kartki świąteczne dla   n-li.

10

Walentynki

 

14 lutego

(piątek)

Klasa 1m +2e

Miłosna korespondencja, dedykacje muzyczne.

11.

Dzień Kobiet

 

10 marca

(poniedziałek)

Klasa 2c

Upominki, życzenia itp.

12.

Święta Wielkanocne

     16 kwietnia

Klasa 1b

Kartki świąteczne
z życzeniami.

13.

Dzień Sportu

 

22 marca

Nauczyciele wychowania fizycznego

Rozgrywki sportowe, Mistrzostwa Szkoły w Pływaniu.

14.

Pożegnanie maturzystów

25 kwietnia

2a/m, 3b,3c

Akademia zgodnie z planem zamierzeń, upominki.

15.

Zakończenie roku szkolnego dla ZSZ

13 czerwca

Samorząd Uczniowski

Akademia zgodnie z planem zamierzeń, życzenia, kwiaty.

16.

Zakończenie roku szkolnego

27 czerwca

Samorząd Uczniowski

j.w.

17.

Karaoke

Według osobnego harmonogramu

Radiowęzeł

 

18.

Szkolny Klub Wolontariusza

Cały rok szkolny

Uczniowie klasy 3a

Kiermasz świąteczny, zbiórka makulatury, nakrętek itp., akcje na rzecz schroniska dla zwierząt i dzieci z oddziału onkologicznego w Zabrzu.

19.

Dzień bez munduru

Każdy poniedziałek

1m, 2m

 

20.

Filmik promujący szkołę

Wrzesień- luty

Wszyscy uczniowie szkoły

Konkurs

 

 

 

Podkategorie

 • mundurówka
 • wizytówka
 • architektoniczna
 • historia

  Początki Państwowych Szkół Budownictwa w Bytomiu

  Kończyła się II wojna światowa. Już w lutym 1945 r. zaczęli przybywać do Katowic uczniowie zamierzający podjąć naukę w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych funkcjonujących w okresie przedwojennym. Otwarto dla nich trzy wydziały: mechaniczny, elektryczny i chemiczny. Przyjęto również 33 uczniów na połączony wydział budowlano - drogowy, który jednak postanowiono przenieść do Bytomia, gdzie planowano utworzyć odrębną szkołę o profilu budowlanym...
  • mit o narodzinach Budowlanki


   Na początku był Chaos Budowlany.

   […] z otchłani wyłoniły się dwa potężne bóstwa, pierwsza para dyrektorska: Marykles i Hyra. To właśnie oni dali początek wielu pokoleniom mądrości.

   […] Nie możemy ludziom pozwolić tak spokojnie żyć w niszczącej niewiedzy. Trzeba ich czegoś nauczyć! Przede wszystkim jest niedopuszczalne, by nie znali matematyki !!!

    

  • kalendarium

   kalendarium 1945 - 2005

 • samorząd uczniowski

  Oto skład samorządu uczniowskiego PSB  - ZS na rok szkolny 2010/11:

  Przewodnicząca: Kasandra Mikucka (3b)

  Zastępca przewodniczącej: Karolina Kempka (2b)

  Zarząd: Agata Stosio (3b)

  Marcin Dudziński (3b)

  Denis Osior (2b/c)

  Marcin Kobyłecki  (3b)

  Opiekunami samorządu są:

  mgr Sebastian Jarzębak, mgr Aleksandra Paczkowska.

 • konkursy
  • językowe

   więcej informacji w poprzedniej wersji witryny

  • budowlane

   więcej informacji w poprzedniej wersji witryny

  • konkursy inne

   więcej informacji w poprzedniej wersji witryny

 • reklama

  materiały reklamowe

 • współpraca, projekty
Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl